Vedtekter for Liaåsen hyttevel.                                       

Med vedtatte endringer 26.07.2003, 28.07.2012, 02.04.2015 og 14.04.21