Dette er Liaåsen Hyttevel

Liaåsen Hyttevel (LH) er en frivillig uavhengig og upolitisk medlemsorganisasjon som har til formål å verne om medlemmenes rettigheter, ivareta medlemmenes interesser og løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft.

LH er registrert i Brønnøysund med org.nr.: 914 607 620

I 1992 gikk noen hytteeiere sammen og dannet et interimsstyre for å se om det var interesse for å danne en velforening. Invitasjon ble sendt ut til hytteeierne i juni 1992 og 32 hytteeiere meldte interesse for å bli medlem.

Det ble inngått avtale med en person om å kjøre opp skiløyper etter følgende rute: Damtjern – Kjerringputten – Sletteseter – Ormkula – Haraldstølen – Rishovda – Langevann – Sørheimstølsetra. Det ble avtalt med Vegstyret at veien skal vinterbrøytes til Brennahaugen.

Stiftelsesmøte og første årsmøte ble holdt Skjætorsdag kl 12:00 1993. Som Velets første formann ble valgt Knut Jenssen.

Den viktigste oppgaven for LH har vært å tilrettelegge for gode ski og turløyper. Dette gjør vi blant annet gjennom aktiv deltagelse i Makalaus løypelag som ble stiftet i 2014 sammen med våre naboer i Stavadalen Hyttevel. Til sammen prepareres det nå ca 60 km med skiløyper

LH ønsker også å legge til rette for turopplevelser om sommeren gjennom  vedlikehold av stier og rasteplasser. Dette er et arbeid vi ønsker å prioritere framover. Når det gjelder vedlikehold av skiløyper og turstier er vi avhengig av brukerne slik at vi alle bidrar til dette.

 Av øvrige oppgaver er vedlikehold og drift av hovedveiene i områdene våre noe vi engasjerer oss i ved å være representert i Vegstyret.

 LH legger vekt på et godt samspill med lokale grunneiere, og har minst et møte med Grunneierlaget i året. Samt kommunene både i Nord – og Sør Aurdal, og naturligvis lokalbefolkning og lokale bedrifter og organisasjoner.

 Som medlem i LH bidrar du til at vi sammen lykkes med dette.