Ny leder i Liaåsen Hyttevel

Publisert av Erik Ekornhol den 03.07.23. Oppdatert 04.07.23.

Lars Ringlund er ny leder av hyttevelet. 

På årsmøtet i april ble det ikke valgt leder. Styret fikk oppdraget med å velge leder internt i styret. Lars ble valgt inn som styremedlem, men sa seg senere villig til å være leder. På styremøte den 26. juni ble han formelt valgt til leder. Styret i hyttevelet for 2023 består av:

Leder                Lars Ringlund  (Ny)

Kasserer           Erik  Ekornhol  (Gjennvalgt)

Styremedlem   Einar Hestetun (Ikke på valg)

Styremedlem   Steffen Patrick Mussche-Johansen  (Ikke på valg)

Styremedlem   Steinar Skjerve  (Ny)

Styremedlem   Kristin Skulstad Ålovsrud (Ikke på valg)

Andre saker som ble behandlet 

Status på strøm: Griug (Nord-Aurdal energi) anser seg ferdig med å legge til rette for strøm til hytteeiere i Nord-Aurdal. De har inngått en intensjonsavtale med Sør-Aurdal Energi om at SAE kan koble seg til allerede lagt høyspentnett og opprette et utvekslingspunkt. Daglig leder i SAE (Sætrang) virker positiv. Det er en stund siden siste kartlegging ble foretatt, så styret vi foreta en ny kartlegging om interessen sensommer/høst. Det er ikke mulig å antyde noe pris da dette avhenger av interessen. Vi kommer derfor tilbake til dette.

Telefondekning: Før påske ble det skrevet på FB om at Telenor skal sette opp en mast på  Hestmyråsen (2923 Tisleidalen) og Bjørkerudberget (2910 Aurdal). Vi har fulgt dette opp med Telenor som sier at disse skal være i gang i løpet av juli. Telenors kunder i området vil bli varslet med SMS når disse er i gang. Om noe mottar en slik melding ber vi om at dette gis melding til styret. Om dette ikke vil ha noen betydning med bedre dekning for oss vil vi gå videre med saken.

Sommerfest: Vi tar sikte på å få til et treff 29. juli. Egen info vil bli kunngjort om dette.

Sommerstier/kart: Dette samarbeidet med Grunneierlaget vi fortsette. Pga den snørike vinteren er det mange trær som ligger over stiene. Det vi bli arrangert en stidugnad 15. juli. Kunngjøring kommer på www og FB. Oppfordrer alle som går på tur tar med seg en liten sag e.l. i sekken. Flere skilter er også blitt skadet i løpet av vinteren. Håper også å få lagt ut noen av stiturene ut på UT.no.

God sommer på åsen ønskes dere alle

 

Styret i Liaåsen Hyttevel