Medlemskontingent 2024

Publisert av Erik Ekornhol den 30.01.24.

Medlemskontingent for 2024

Det er snart tid for å sende ut faktura på medlemskontingent i Liaåsen Hyttevel for 2024. Denne sendes på E-post. Om det er noen som har skiftet E-post siden sist ber vi om at denne meldes til undertegnede omgående.

Det er i dag ca 180 hytter i vårt område og vi har 112 av disse som medlemmer. Vi har et håp og ønske om at flere tegner seg som medlem og støtte vårt arbeid og engasjement for utvikling av vårt område. Andre kan også bli medlem, men da uten møterett på årsmøtet.

Kontingenten er for tiden kr 800. Alle er velkomne. Ta kontakt på mail til ekornhol@online.no.

Med hilsen

Liaåsen hyttevel.