Medlemskontingent 2023

Publisert av Erik Ekornhol den 15.01.23. Oppdatert 27.01.23.

Det er på tide å sende ut faktura på medlemskontingent for 2023. Erfaring tilsier at noen har endret E-postadresse siden sist og ber at de som har det sender denne til undertegnede slik at vi får ajourført vårt register. Det gjelder selvfølgelig også andre opplysninger som måtte være nye.


Ikke medlem? På Liaåsen er det ca 180 som er registrert som hytteeiere. Velet har ca 110 av disse som medlemmer. Det mangler derfor ca 70. Vi mener at alle hytteeiere bør være medlem av velet. Å støtte og bidra til at vi kan holde og utvikle Liaåsen til å være et attraktivt område for sommer- og vinteraktiviteter. Det vi gjør kommer alle til gode.

Det er også anledning for grunneiere og andre som benytter området til å tegne seg som medlem.
Medlemskontingenten blir sendt ut i slutten av januar, så vennligst kom med tilbakemelding snarest.

Med hilsen
For Liaåsen Hyttevel
Erik Ekornhol
ekornhol@online.no