Medlemskontingent 2023 / Årsmøte i Liaåsen Hytteve

Medlemskontingent 2023 / Årsmøte i Liaåsen Hytteve

Publisert av Erik Ekornhol den 27.01.23. Oppdatert 07.03.23.

Medlemskontingent 2023 / Kandidater til styret i Liaåsen Hyttevel

Faktura på medlemskontingenten for 2023 er nå distribuert til medlemmene. Om du ikke har mottatt denne så sjekk eventuelt spamfilter eller ta kontakt med undertegnede om du ikke har mottatt e-post.

Legg fakturaen i nettbanken med en gang slik at du ikke glemmer det og vi slipper å bruke tid på å sende purringer.

 

Skjærtorsdag 6. april 2023 er datoen for årsmøtet i velet. Valgkomiteen er i gang med å finne kandidater til styret, men du kan gjøre det enklere ved å melde din interesse. Er du interessert i å gjøre en innsats for velet og hytteområdet så kontakt Jarle Veiby på telefon 934 32 749.

For Liaåsen Hyttevel

Erik Ekornhol