Badeplassen ved Damtjern II

Badeplassen ved Damtjern II

Publisert av Bjarne Furuborg Refsnes den 06.10.21.
Det jobbes på badeplassen med diverse utbedringer etc. og båtene er derfor flyttet/vil bli flyttet opp mot veien. Et par av båtene er i meget dårlig forfatning og bør antageligvis skrotes. Er du eier av båt som skal skrotes ber vi deg om å fjerne båten så snart som mulig. Dersom du ønsker å ha båt liggende ved Damtjern etter at utbedringene er gjort, må du ta kontakt med grunneier for å avtale dette. Dersom dette er ok for grunneier skal båtene merkes med navn, gnr/bnr og mobilnummer.