Automatbom settes i drift

Publisert av Erik Ekornhol den 27.04.20.

Automatbommen settes i drift fra 15. mai 2020. Samtidig avvikles særskilt sommer- og vinteravgift.

Bommen åpnes enten ved bruk av aktivert bombrikke eller ved bruk av kredittkort.

Det er ingen begrensning i hvem som kan bruke bombrikken, men den kan bare brukes for ett kjøretøy.

Dersom det skal benyttes mer enn ett kjøretøy samtidig må det betales egen bomavgift/årskort for hvert ekstra kjøretøy. 

Bombrikken er inkludert i årsavgiften for 2020. Ved tap av bombrikke må det betales kr 250 for erstatningsbrikke.

Det kan kjøpes ekstra årsavgift med egen bombrikke for kr 1000 + kr 250 i depositum for bombrikken.

Ved manglende betaling sperres brikken for passering.

 

Brikke kan hentes på Matkroken, Reinli

Mandag-torsdag 0900-1700, Fredag 0900-2000 og Lørdag 0900-1500 (husk å ta med legitimasjon)

Priser:

Enkeltpassering
(kun kredittkort)                        60

Årsavgift andelseiere:          1.800

Årsavgift hytteeiere:            2.200

Erstatningsbrikke ved tap:     250

Årsavgift tilleggskort:           1.000 + depositum for brikke 250

 

Årsavgiften betales til VEGEN LIAGRENDA - LIAÅSEN SA konto nr.: 2320 18 18052 innen 15. mai.

 

Hilsen styret i  veglaget