Tilbake til album-oversikt

Årsmøte 300520

Årsmøte i Liaåsen Hyttevel ble avholdt på Ormekula 30.05.20. Møte var utsatt pga. Coronasituasjonen og ble hold som et forenklet møte som tidligere kunngjort. Det møtte fram 28 personer. Nye personer som ble valgt inn i styret var Marianne N. Skarsethstuen, Jorunn Elida Myhre og Einar Hestetun. Protokoll fra møte vil bli offentliggjort når den foreligger.