Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Innkalling til Årsmøte i Liaåsen Hyttevel for driftsåret 2022 Skjærtorsdag 14.04.2022, kl. 10.00, Lien Grendehus (Gamle skolestua)

Les mer