Påminnelse om årsmøte i Liaåsen Hyttevel

Publisert av Erik Ekornhol den 28.05.20.

Styret minner om årsmøte i Liaåsen Hyttevel lørdag kl 16:00 på Ormekula. 

På grunn av Coronasituasonen vil det bli holdt et forenklet årsmøte. Beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp. De som har kommentarer/spørsmål til beretning bes sende disse til bjarne@refsnes.as. Spørsmål/kommentarer til regnskap/budsjett sendes til ekornhol@online.no. Spørsmålene vil bli besvart på møtet.

Vedlagt følger innstillingen fra valgkomiteen. Andre forslag sendes til bjarne@refsnes.as. Om ingen andre forslag er valgkomiteens innstilling vedtatt.

Kommentarer/spørsmål må være mottatt senest fredag kl. 20:00.

Det er ikke kommet inn forslag til behandling. Behandling av medlemsavgiften utsettes til neste år.

Regner med at årsmøtet vil vare i underkant av en time. Ta med stol. Da det er meldt bra vær vil ikke teltet bli satt opp.

Minner om sommerfesten 25. juli hvor det vil bli anledning til og komme med spørsmål.