Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Mobildekning på Liaåsen

Mobildekning på Liaåsen

Det er mange som melder om dårlig mobildekning på åsen. Hyttevelet ønsker å kartlegge kvalitet og signalstyrke slik at vi kan sende en samlet henvendelse til både Telenor og Telia om de dekningsproblemer som oppleves.

Les mer