Mobildekning på Liaåsen

Mobildekning på Liaåsen

Publisert av Christine Schulstad Andersen den 16.06.24.

Orientering om styrets arbeid med forbedret mobildekning

Kjære hytteeier, grunneier og eiendomseier på Liaåsen,

Liaåsen er et fantastisk sted å være, og nå begynner ting virkelig å falle på plass: Vi har en idyllisk ås med god luft, stillhet, rent vann, badestrand, flotte turområder, fantastiske skiløyper og svært godt samhold. Det meste er på plass og styret jobber for at Liaåsen skal bli et stadig bedre sted å være.

Men en ting som mangler er god og stabil mobildekning. Dette er viktig å få orden på- ikke bare for bekvemmeligheten, men ikke minst for samfunnssikkerhet og beredskap. Med bedre mobildekning vil man ikke bare øke tryggheten, men også trivselen for de som har hytte og ferdes i fjellet.

Styret har som kjent i lengre tid jobbet med å sikre bedre mobildekning på Liaåsen. Den 15. april møtte styreleder Lars Ringlund og styremedlem Steffen Mussche-Johansen representant for Telenor sin dekningsavdeling, Pål Lukashaugen, samt teknisk direktør for Nord-Aurdal, Åge Sandsengen, og teknisk direktør for Sør-Aurdal kommune, Gro Anita Bakketun. Styret opplevde møtet som konstruktivt, og formålet med møtet var å diskutere muligheten for å sikre infrastruktur for bedre dekning på Liaåsen. Mens alle var enige om at det er viktig å sikre god dekning på Liaåsen er det noen praktiske realiteter Liaåsen må ta innover seg:

● Telenor drifter i dag i overkant av 8000 master i hele Norge. Deres hovedprioritet er å oppgradere disse fra 4G til 5G, og erstatte Huawei-utstyr med Ericsson-utstyr. Å få oppmerksomhet fra Telenor for å bygge ut ny infrastruktur skjer bare på helt spesielle vilkår. Det er viktig å huske at Telenor eller kommunene verken har plikt eller samfunnsansvar for å legge til rette for dekning i hytte- og turområder.

● Kommuneneerstøttende til prosjektet, men var tydelige på at de ikke hadde anledning til å finansiere prosjektet. Det handler om at det fortsatt er fastboende i kommunene som ikke har dekning- i en slik sammenheng må de fastboende prioriteres før hytteturister. Kommunene har som mange andre kommuner trang økonomi. Vi kan altså ikke belage oss på kommunenes bidrag, men døren er ikke totalt lukket.

Telenor var tydelige på at de under normal omstendigheter ikke har anledning til å prioritere dette prosjektet og dermed ikke kommer til å gjøre noe på lang, lang tid for å sikre bedre dekning på Liaåsen- med mindre det kommer et privat initiativ på banen. Dermed sitter Liaåsen hyttevel og alle eiendomsbesitterne med nøkkelen til å få dette til å skje. Den nøkkelen handler om å stable på beina finansiering.

De gode nyhetene er at å bidra med finansiering for å sikre infrastruktur for bedre dekning på Liaåsen er en engangsinvestering. Så snart infrastrukturen er på plass vil drift ogvedlikehold være finansiert av abonnementene over Telenor sitt nett (Telia og ICE kan også leie seg inn). Det er dog på det rene at installasjonen koster noe- anslagsvis inntil 3 millioner kroner. Styret er av den oppfatning at det er realisme i prosjektet hvis alle de rundt 200 hytteeierne, grunneierne og eiendomseierne er åpne for å bidra med i snitt 10.000,- hver som en engangsinvestering. Da kan det være mulig å sikre over 2 mill i finansiering i form av et spleiselag, og at man dermed står i posisjon til å sikre den resterende finansieringen fra andre kilder.

Styret er klar over at dette ikke er en ubetydelig investering. Med det sagt: Nå er Liaåsen hyttevel i den gunstige i situasjonen at etter to års til dels langdrygt og nitidig arbeid har man klart mot alle odds å få Telenor på gli. Det skal man ikke ta for gitt. Det føles som en nå-eller-aldri-situasjon hvor man én-gang-for-alle kan sikre bedre dekning for alle på Liaåsen- ikke bare når man ER på hytta (det kan man til dels løse med teknisk utstyr), men også når man ferdes i skogen, er på fjelltur og er i løypa på ski. For å si det enkelt: Man kan enten spleise og fikse biffen nå, eller så kan man fort måtte vente mange, mange år til man får ordnet skikkelig dekning.

På denne bakgrunn ønsker styret å lodde stemningen- og ber om tilbakemelding- for i hvilken grad hytteeierne er positive til å gjøre dette bidraget slik at man kan sikre bedre dekning på Liaåsen én gang for alle.

Ser du viktigheten av å bedre dekningen på Liaåsen og med det er du positiv til å bidra til finansieringen av bedre dekning på Liaåsen? Vennligst svar på denne UNDERSØKELSEN(https://no.surveymonkey.com/r/M66LNZ8) slik at styret har en indikasjon på interessen for at styret skal fortsette å jobbe med å få Telenor og kommunene på lag slik at man kan sikre bedre mobildekning på hytta og der man ferdes. Undersøkelsen er ANONYM og svarene går til styreleder Lars Ringlund (lars.ringlund@gmail.com) og prosjektleder Steffen Mussche-Johansen (steffen.mussche@gmail.com) som begge sitter i styret i Liaåsen Hyttevel.

Det er viktig å fremheve at en positiv holdning til å bidra til å finansiere bedre dekning på Liaåsen ikke er forpliktende. Dette er kun for å gi styret trygghet til at det er fornuftig å jobbe videre med prosjektet- gitt at folk er positive. Får man ikke tilstrekkelig interesse nå vil styret antakelig avslutte arbeidet med å sikre bedre dekning.

OmLiaåsen og dekning: Liaåsen hyttevel ligger på fjellet mellom Liagrendi og Stavadalen består av over 200 hytter, setrer og opp mot 50 andelseiere (grunneiere). I tillegg er det opp mot 100 tomter som er regulert. Liaåsen er allerede et attraktivt sted og kommer til å øke attraktiviteten ytterligere i forhold til videreutvikling av Liaåsen som hytteområde- med deringvirkningene det har for verdiskapningen for lokalsamfunnene og kommunene. I 2024 forventer de fleste god dekning både for enkel kommunikasjon, oppdatering av nyheter, skisporet, hyttekontor, og ikke minst for sikkerhet og beredskap etc. Derfor er dette viktig.

Beste hilsen,

Lars Ringlund Styreleder Liaåsen Hyttevel