Løypedugnad 1/10 og 8/10

Løypedugnad 1/10 og 8/10

Publisert av Bjarne Furuborg Refsnes den 13.09.22.
Truls og Løypelaget inviterer til dugnad 1/10 og 8/10. Vi håper mange stiller opp og støtter opp om vårt fine løypenett.
Fremmøte begge lørdager kl 1100 ved Ormekula. Ta med sag hvis du har.
Vi skal ha ferdig 2 broer + rydding i noen løypetraseer. En bro ved Nordre Torkjellstølen og en i Liaelva  nedenfor Damtjernet.
 I år som tidligere skjer dugnaden samtidig med første elgjakten og så også småviltjakten.
Det fungerer OK med dugnad samtidig så lenge jaktlagene vet hvor vi er disse to lørdagene.
For å ta hensyn til jakten henstiller vi alle som er på åsen denne uken å gå tur langs veiene på åsen og ikke gå "overalt" i terrenget. Det skremmer viltet.