Julen 2021

Julen 2021

Publisert av Erik Ekornhol den 26.12.21. Oppdatert 26.12.21.

Styret i Liaåsen Hyttevel vil med dette ønske våre medlemmer en Gledelig Jul og Godt Nytt år.

Dette året har også blitt et annerledes år. I det vi trodde ting skulle normaliseres, rykket vi nesten tilbake til start. Ser at mange velger å tilbringe juletiden på hytta selv om skiføret ikke er det beste og den nye løypemaskinen ikke har kunnet blitt benyttet.

Styret har, selv i vanskelige tider, utført en del oppgaver. Den snørike vinteren i fjor førte til at mange trær brakk og ble liggende over stier i området. Styret ar vært med på å rydde disse og vi ser også at andre har gjort en innsats her.

Badeplassen ved Damtjern er stedet man kan se at noe har skjedd. Avtale med grunneiere og Sør Aurdal komme ble inngått og vi kunne starte med å utbedre denne populære badeplassen. En stor takk til Trond Hermundsplass som har gjort en flott dugnadsjobb. Fra styret er det Jørn som har påtatt seg ansvaret med å lede arbeidet. Til våren vil det bli holdt dugnad med å gjøre plassen ferdig.

Styret har i samarbeid med Liaåsen og Liagrenda grunneigarlag fortsatt arbeidet med å forberede å merke stier i området. Stier er gått opp med GPS og delvis ryddet. Over nyttår regner vi med å bestille et femtitalls skilt som skal settes ut i terrenget til våren.

Vi håper at hytteeierne på Liaåsen ser nytten av det styret holder på med og vil bidra med dugnad om det gjelder badeplass eller utsetting av stiskilter.

Vi går snart inn i 2022 og det vil si at det er tid for å betale medlemskontingent igjen. Faktura vil bli sendt ut i januar. Vi vet at det er mange som ikke er medlem av velet og skulle styret ha et Nyttårsønske er det at flere melder seg inn og bidrar til fellesskapet. Ta kontakt med undertegnede eller benytt Kontaktskjema på hjemmesiden.

Det er kanskje medlemmer som har endret adresse eller e-post siden sist? Vennligst meld endring til undertegnede.

 

For styret i Liaåsen Hyttevel

Erik Ekornhol