Badeplassen ved Damtjern

Badeplassen ved Damtjern

Publisert av Bjarne Furuborg Refsnes den 05.09.21. Oppdatert 08.09.21.
Oppdatering på badeplassen. Trond Hermundsplass bidrar med gravedugnad og starter etter planen i uke 37. I første omgang vil han grave vekk myrmasse fra strandsonen i området der båtene ligger, ta vekk store steiner og kanskje fylle på/jevne ut i parkeringsområdet. Det er i denne fasen ikke behov for dugnadshjelp. men det kommer senere. Brødrene Dokken vil bidra med masse og transport når det skal fylles sand. Grunneierne og kommunen er kjent med tiltaket og er positive til arbeidet som er planlagt. Det er Jørn Haugesten i styret som har ansvar for badeplassprosjektet.