Denne siden inneholder informasjon av ulik art som kan være vært å vite. Er det informasjon som du mener mangler eller bør ligge på denne siden kan du melde dette  her:

 

Adresseforandring

Husk å melde endring av adresse og e-post til Liaåsen Hyttevel og Vegen Liagrenda-Liaåsen SA, samt overdragelser.

Arealplankart - bestemmelser for din eiendom

Ved å gå inn her vil du finne instruks om hvordan du finner arealplankart og bestemmelser for din eiendom. Eller du kan gå direkte til Valdreskart.

Du bør også lese "Retningsline 1 til arealdelen til kommuneplanen for 2014-2024" som du finner her.

Bom

VEGEN LIAGRENDA - LIAÅSEN SA

Automatbommen ble satt i drift 15. mai 2020. Samtidig avvikles særskilt sommer- og vinteravgift.

Årsavgiften er gyldig for perioden 15. mai – 14. mai året etter og gjelder for ett kjøretøy under 7,5 tonn. Forfall til betaling er 15. mai.

Bommen åpnes ved bruk av aktivert bombrikke eller ved bruk av kredittkort.

Det er ingen begrensning om hvem som kan bruke bombrikken, men den kan bare brukes for ett kjøretøy av gangen. Dersom det skal benyttes mer enn ett kjøretøy samtidig må det betales egen bomavgift/årskort for hvert ekstra kjøretøy.

Bommen er videoovervåket og ved uriktig passering vil det påløpe kr 500 i ekstra avgift.

Bombrikken er inkludert i årsavgiften for 2020. Ved tap av bombrikke må det betales kr 250 for erstatningsbrikke.

Det kan kjøpes ekstra årsavgift med egen bombrikke for kr 1000 + kr 250 i depositum for bombrikken.

Ved manglende betaling sperres brikken for passering.

Brikke kan hentes på Matkroken, Reinli

Mandag-torsdag 0900-1700, Fredag 0900-2000 og Lørdag 0900-1500 (husk å ta med legitimasjon)

Priser:

Enkeltpassering
(kun kredittkort)                        60

Årsavgift andelseiere:           1.800

Årsavgift hytteeiere:             2.200

Erstatningsbrikke ved tap:       250

Årsavgift tilleggskort:           1.000 + depositum for brikke 250

Brikken gjelder også i bommen i Stavadalen

Årsavgiften betales til VEGEN LIAGRENDA - LIAÅSEN SA konto nr.: 2320 18 18052

Ved overdragelse av hytte kan brikke overføres til ny eier ved at melding gis til Vegstyret.

Kontaktpersoner er:

Arnstein Kvaal, 917 80 936, arnstein.kvaal@yahoo.no

Bjarne Refsnes, 970 58 106, bjarne@refsnes.as    

 

Båter på vann i området og bruk av motor

Hytteeiere som har eller ønsker å ha båt liggende ved vann i området skal ha avtale med grunneier. Om du ikke vet hvem grunneier er ta kontakt med grunneierlaget.

Båten må merkes med gnr/bnr og navn, og må tas opp innen 15.september.

For kortere tid gjelder nedenstående:

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

§ 7.(Landsetting og fortøyning av båt.)

https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16/§7

Det er ikke lov å benytte motor av noe slag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

§ 3.(forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

https://lovdata.no/lov/1977-06-10-82/§3

 

Elektrisitet

Elektrisitet er tilgjengelig på deler av Liaåsen i Nord-Aurdal Kommune. Kontakt er Valdres Enegiverk AS ved Planingeniør Haldor Berger.  

www.valdresenergi.no

Tlf. dir. +47 61 36 61 28

Tlf.        +47 61 36 6101

Tlf.mob +4799287150

e-post : haldor.berger@valdresenergi.no

 

Fiske på Liaåsen

Med betalt fiskekort kan du fiske i Mørkegonga, Langevatnet, Søreistøltjednet, Ørmekula, Slettetjednet, Kjerringputten, Damtjednet, Otertjednet, Bjødnahøltjednet og Brennatjedne.

Prisen er kr 100,- for kalenderåret for personer fra 16 år eller kr 20,- pr døgn for fiske med en stang/pilk.

Fiskekort kjøpes i kassa nederst i Liaåsvegen eller med Vipps til #613315 Liaåsen Fiskeforening. 

 

Liaåsen og Liagrenda grunneigerlag SA (Nord-Aurdal)

Kontaktperson Torgunn Lien: torgunnl@hotmail.com

 

Hytteservice

Kontakt Trond Hermundsplass mob 930 30 143

 

Jakt

 

Omadressering av aviser/post

Omadressering av aviser og post kan gjøres til postkassen nederst i Liaåsvegen:

Ola og Kari Nordmann

c/o Fellespostkasse Liaåsvegen

2933 REINLI

 

Pakker kan sendes til:

c/o Spae Bagn

Storebruvegen 3

2930 BAGN

 

Renovasjon (VKR - Valdres Kommunale Renovasjon)

Konteineren blir som regel tømt en gang i uka. I høytider og ellers når det er mye folk i fjellet kan den allikevel gå full. Sett ikke igjen noe utenfor konteineren. Ta det med deg til neste konteiner og ring 613 63 866 og be om tømming. Spesialavfall skal leveres på en av miljøstasjonene. Oversikt med åpningstider finner du her.

 

 Skiløyper

I 2013 var det et sonderingsmøte mellom Liaåsen Hyttevel (LH) og Stavadalen Hyttevel (SH) om å gå sammen å stifte et felles løypelag. LH har siden 1993 kjørt løyper med snøskuter og sporsetter. Hytteeiere i Stavadalen reiste til Nordre Fjellstølen og benyttet løypene der.

Samarbeidet ble etablert og vinteren 2014/15 var første sesongen hvor Makalaus Løypelag sto for løypekjøring med egen løypemaskin.

Ytterligere informasjon om Makalaus Løypelag finner du her.

Status om løypekjøring kan du finne på Skisporet.no.

 

Snøbrøyting

Snøbrøyting utføres av Trond Hermundsplass mob 930 30 143

 

Ved til eget bruk

Om man ønsker å selv å skaffe ved til eget bruk er dette mulig. Kontakt først egen grunneier og eventuelt Grunneierlaget i Nord-Aurdal.

 

Vegstyret

Vegstyret har ansvaret for drift og vedlikehold av hovedveinettet på Liaåsen, samt innkreving av bomavgift.

Leder: Anders Kvaal, 917 80 936, arnstein.kvaal@yahoo.no

Kasserer: Bjarne Refsnes, 970 58 106, bjarne@refsnes.as